DUYURULAR

BİZ KİMİZ?

Destination Imagination Türkiye çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş kar amacı gütmeyen bir eğitim programıdır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını Türkiye’de uygulayan Destination Imagination Türkiye, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir. Destination Imagination Türkiye sayesinde öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi Sabır Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.

THE CREATIVE PROCESS

Destination Imagination participants experience these components of the creative process while solving our Challenges.

THE CREATIVE PROCESS

RECOGNIZE

– Becoming aware of the Challenge
– Gaining an in-depth understanding of the Challenge

INITIATE & COLLABORATE

– Researching, exploring and experimenting
– Committing to options; building and completing all requirements

 imagine

– Generating ideas with team members
– Focusing on promising ideas
– Creating a project timeline

 EVALUATE & CELEBRATE 

– Presenting at a tournament
– Reflecting on and celebrating the experience

di-tech-challenge-students

GLOBAL PARTNERS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt